Atraktivní kraj pro život

21.09.2020

Ing. Michaela Opltová
Starostka obce Kozolupy. Předsedkyně Mikroregionu Touškovsko, členka Komory obcí Svazu měst a obcí ČR. V roce 2018 zvítězila v soutěži Nejlepší starosta 2014-2018 v Plzeňském kraji. Za jejího starostování získaly Kozolupy v roce 2017 modrou stuhu za společenský život v soutěži Vesnice roku v Plzeňském kraji. Ve volném čase se věnuje cyklistice, tanci, sjezdovým a běžeckým lyžím, in-line bruslím, motoristickým sportům a jízdě na motorce. Jejím velkým koníčkem je kuchařské umění. Je aktivní dobrovolnou hasičkou, v SDH Kozolupy zastává funkci náměstkyně.


Plzeňský kraj je naprosto výjimečný svou hustotou osídlení. V kraji máme pouze jednu velkou metropoli - město Plzeň, proto je nutné, abychom co nejefektivněji podporovali rozvoj obcí a měst po celém kraji. Zásadní jsou přímé dotace a dobře připravené a cílené programy, které budou odrážet potřeby i těch nejmenších regionů našeho kraje. Z desetileté zkušenosti čerpání dotací vím, že několik změn v parametrech dotačních titulů je nutných, například zavedení víceletého financování, aby i menší obce, mikroregiony či místní akční skupiny měly jistoty ve větších, několikaletých projektech.

Živý kraj
Chceme, aby Plzeňský kraj byl nejlepším místem pro život nejen v okruhu 10 kilometrů od Plzně. Proto budeme nadále bojovat proti vylidňování venkova. K tomu musí být dostupné služby a kvalitní infrastruktura - opravené silnice, spolehlivá veřejná doprava a vysokorychlostní internet do každé obce. Stojíme o to, aby se naše děti po studiích vrátily do své rodné obce, založily zde rodinu, postavily nebo zrekonstruovaly svůj domov a našly si adekvátní práci. Budeme prosazovat přímé dotace obcím. Jsme rozhodnuti změnit parametry dotací s důrazem na víceleté financování neinvestičních projektů. Chceme na venkově podporovat drobné podnikání, cestovní ruch a vytvořit tak pracovní pozice v místě bydliště. Usilujeme o živý kraj, kde žádný jeho kout není na okraji zájmu. K tomu je zásadní udržení dostupné lékařské péče a možnost si nakoupit. Proto budeme pokračovat v podpoře zachování venkovských prodejen včetně pojízdných. Zásadní je udržení venkovských škol, protože kde škola jednou skončí, už těžko bude obnovena. Všude tam, kde škola skončila jako by skončil život. Je nutné pomáhat i s rozvojem venkovského sportu a sportovišť, podporovat místní spolky, hasiče, myslivce a další. Rozsáhlý a bohatý spolkový a kulturní život s úctou k tradici je solí našeho kraje.
Základem je systémový plán
Podpoříme dotační program na zpracování architektonických studií, což pomůže obcím a městům rozvíjet svá území citlivým a promyšleným způsobem. Investice do kvalitního prostředí se vyplatí.
Podporovat budeme architektonické soutěže, výběr zpracovatelů na základě kvality, nikoli jen ceny. Taková investice je sama o sobě finančně náročná, ale na druhou stranu je rozhodující pro citlivé a promyšlené rozvíjení kvality života, vzhledu a obslužnosti obcí a měst. Z mnohých příkladů víme, že promyšlený postup často chybí a pak vyhrávají projekty developerů. Vítáme co největší zapojení občanů při plánování. Rozvoj regionů je budoucnost silného a prosperujícího kraje a celé České republiky.
Navazujeme na tradice
Ceníme si starší generace a výsledků jejich práce. Víme, jaký poklad máme v našich seniorech, v jejich životních zkušenostech, znalostech a schopnostech. Jako starostové se snažíme vytvářet pro ně podmínky, vážíme si jejich účasti na námi pořádaných akcích, uvědomujeme si jejich životní moudrost a jak cenné je předávání jejich zkušeností mladší generaci. Naším důležitým úkolem je pečovat a starat se o to, co se našim předkům podařilo vybudovat. Na to se velmi často zapomíná. Zaměřujeme se na obnovu a údržbu historických objektů a objektů, které dennodenně každý z nás využívá a bere úplně automaticky, jako jsou například vodovody a čistírny.
Starostové se starají
Starostové jsou co nejblíže lidem a dobře znají prostředí, ve kterém lidé žijí. Jsou v nejužším kontaktu s obyvateli, každý den s nimi řeší potíže ze všech oblastí jejich života. Kdo jiný by tedy měl ovlivňovat vedení kraje než ti, kteří mají zkušenosti s každodenním řízením veřejné instituce ve spolupráci přímo s občany. Naši kandidáti jsou rovnoměrně rozprostření po celém kraji.