Irena Vítovcová - Občanské sdružení ProCit, z.s.

22.09.2020

Irena Vítovcová, 46 let, vdaná, dvě děti
2010-dosud: zakladatelka a ředitelka
Občanského sdružení ProCit, z.s.
2014-2018: zastupitelka ÚMO1,
členka Komise životního prostředí a Komise sociální
2018: držitelka ocenění Žena regionu, Plzeňský kraj

Život přináší různé výzvy. Pro mě to byl autismus. Výchova dítěte, které je významně jiné než ostatní děti, přináší mnoho záludností, ať už se jedná o jeho vzdělávání, socializaci, nebo snahu přizpůsobit jeho jiný život většinové společnosti. Protože jsem však na cestě z izolace, která k autismu patří, potkala ty správné lidi a našla velkou oporu v rodině, nebyla jsem na to sama.
Život jiných dětí mě inspiroval k založení ProCitu, prostoru pro setkávání rodin s podobným životním příběhem.
V letošním roce slavíme již deset let od založení. Je to deset let plných zážitků, studování problematiky autismu, profesionalizace, seznámení se s mnoha odborníky, ale i skvělými přáteli. ProCit je poskytovatelem sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra. Věnuje se rodinám a jejich dětem od 1 roku až do 26 let. Je akreditovanou organizací a stále především místem setkávání pro více jak 120 rodin z celého Plzeňského kraje.
Děti rostou, jejich potřeby se mění a ve věku 26 let mnozí z nich opouštějí chráněné prostředí speciálního vzdělávání. Někteří autisté nemají takové štěstí, aby se začlenili do většinové společnosti, uplatnili se na trhu práce a žili plnohodnotný samostatný život. A právě pro ně chce ProCit vybudovat stacionář, kde budou moci tyto děti bydlet. Stacionář jim bude umožňovat, aby se věnovaly smysluplným aktivitám a trávily čas ve společnosti svých vrstevníků. Naší prioritou bude za asistence odborného personálu co nejvíce podporovat tyto mladé dospělé v jejich samostatnosti a nezávislosti.
ProCit je také důvodem, proč kandiduji v krajských volbách. Ráda bych svojí kandidaturou i já malým dílem přispěla ke zlepšení celkové situace v sociální sféře v Plzeňském kraji.