Jitka Kylišová - Tři palčivé problémy

29.09.2020

Vystudovala Jihočeskou univerzitu, obor sociální a charitativní práce na teologické fakultě. Osmým rokem pracuje v neziskové organizaci. Pracovala rovněž jako pečovatelka, věnovala se pomoci seniorům a účastnila se plánování sociálních služeb v rámci komunitního plánování v Plzni.

Problematika exekucí

Čísla nařízených exekucí v České republice jsou alarmující. Bohužel se to týká i dětí. Tzv. "dětské exekuce" považuji za selhání systému a dodnes nerozumím tomu, jak mohou být vedené vůči dětským dlužníkům. Naštěstí se v této oblasti začalo blýskat na lepší časy a situace se zlepšuje. Sami věřitelé exekuce zastavují a peníze za dluhy v dětství již nevymáhají. Stále je však nutné dostat informace o tom, jak je možné se bránit, k co největšímu počtu lidí. Z pozice krajské samosprávy jde zejména o podporu aktivit, které zlepší informovanost a pomohou řešit krizové situace. 

Dostupné bydlení
Jako palčivou otázku vidím také bydlení. Nejen tzv. sociální bydlení, ale i dostupné bydlení pro mladé rodiny i pro seniory. Vím, že v této oblasti jsou možnosti krajské samosprávy poměrně omezené, ale domnívám se, že je možné podporovat určitou formou obce, které se rozhodnou tuto problematiku řešit. Dobrou pomocí je zejména předávání informací a pomoc s administrováním při podávání žádostí o dotace na stavbu nových bytů. Cenné je také sdílení různých příkladů dobré praxe apod.

Sociální a péče
Péče o lidi v seniorském věku je další klíčovou oblastí. Myslet musíme na vlastní stáří i na péči o své blízké v pokročilém věku. Řada seniorů by ráda zůstala v prostředí, na které jsou zvyklí, ve kterém se cítí dobře a mají v něm navázané vztahy. Zároveň však potřebují podporu a pomoc, která je pro jejich blízké často problémem. Rodinným příslušníkům přibydou starosti se seniorem k jejich běžnému životu, zaměstnání a péči o děti. Přitom by mnohdy stačilo, kdyby na péči o seniora nebyli sami, mohli se opřít o dostupné služby. Proto je nutné, aby se Plzeňský kraj nadále rozvíjel činnost sociálních služeb.