MARTINA NĚMEČKOVÁ

02.10.2020

Dlouholetá starostka Plané. Pod jejím vedením město krásně rozkvetlo. Za pozornost jistě stojí krásné architektonickými projekty: rekonstrukce náměstí, multifunkční kulturní středisko KINONEKINO, revitalizace sídliště, kultivovaný městský park a smuteční síň.