Veřejná doprava

21.09.2020

Ing. Pavel Čížek
žije na statku s hospodářstvím na samotě nedaleko Spáleného Poříčí. Chová krávy a je velkým pěstitelem švestek. V roce 1990 byl zvolen místostarostou Spáleného Poříčí. Od roku 1994 až do roku 2018 byl starostou Spáleného Poříčí, od roku 2018 je opět místostarostou. V roce 2016 se stal náměstkem hejtmana Plzeňského kraje. Ve Spáleném Poříčí pod jeho vedením byly dostavěny a opraveny školské budovy, byla vybudována infrastruktura - plyn, kanalizace, vodovod, čistička, chodníky, cesty, silnice a sběrný dvůr. Za obnovu památek bylo Spálené Poříčí v roce 2003 odměněno titulem "Historické město roku", jako zatím nejmenší sídlo v republice.


V oblasti veřejné dopravy je náš plán jednoduchý: chceme mít nejmodernější dopravu v celé republice. V autobusové dopravě je toto již skutečností a kvalitní vlakové soupravy už jezdí na Domažlice a Most, nové vlaky na Horažďovice. Brzy vyjedou nové vlaky také na Karlovy Vary a z Klatov do Berouna. Chceme velkou modernizaci a zrychlení vlakové dopravy i na všech ostatních tratích.

Kvalitní silnice
Zásadní je pro nás stav silnic. Je pro nás důležitá každá silnice. Žádná obec nesmí být zapomenuta. Chceme dát mimořádné prostředky ve výši 400 milionů právě na nejzanedbanější silničky. Prosím, navrhněte nám ty, které opravu nutně potřebují.
Co se týká velkých staveb, chceme pokračovat v obnově průtahů silnic. Máme velmi dobrou spolupráci s městy a obcemi a průtahy se staví tak, že se opraví nejen silnice, ale i chodníky, vjezdy, parkovací místa a veřejné osvětlení. Centra našich měst a obcí tak dostávají novou tvář.
Opravy mostů
Budeme pokračovat v opravách mostů. A velmi myslíme na Plzeň. Dostavíme západní okruh kolem Plzně, stavbu, o které se dlouho mluvilo, a my jsme ji začali stavět. Ulehčíme Rokycanům, postavíme nové napojení silnice kolem Oseku a Litohlav tak, aby dálková doprava neprojížděla přes celé Rokycany. Budeme usilovat o další zkvalitnění silnice ze Stříbra k dálnici, o snížení dopravní zátěže Tachova objezdem. Zajistíme zrychlení jízdy ze Sušicka na Plzeň obchvaty obcí před Kolincem a rekonstrukcí průtahu Kolincem. Zlepšíme dopravní značení, zvláště to vodorovné - bílé čáry jsou již nyní v kraji vidět.
Cyklostezky a cyklotrasy
Cyklistická doprava zažívá velký rozvoj. I díky elektrokolům již není jen rekreační záležitostí, ale plnohodnotným druhem dopravy na kratší vzdálenosti a na denní dojíždění. Z důvodů bezpečnosti cyklistů je naprosto nutné, aby cyklisté nemuseli jezdit po těch nejfrekventovanějších silnicích. Zcela od nuly jsme s obrovskou snahou a podporou mnoha starostů postavili větší část nové cyklostezky Plzeň - Brdy a vytvořili jsme mnoho nových úseků na mezinárodní cyklostezce z Prahy přes Rokycany, Plzeň a Domažlice. Spojili jsme 2 okresy lávkou přes Hracholusky, podpořili cyklostezky na Radnicku a Rokycansku i jinde. V celém kraji chceme vytvořit síť hlavních cyklostezek. Náš krásný kraj má všechny předpoklady stát se rájem cyklistické dopravy.