Náš blog


Mgr. Eva Volfová
Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2002 pracuje v oblasti ochrany přírody, je soudní znalkyní. Zpracovává hodnocení vlivů v soustavě Natura 2000 a biologická hodnocení. V plzeňském spolku Ametyst pracuje na mezinárodním projektu Evropského zeleného pásu a na projektu revitalizace rašelinišť pro tetřívka...

plk. v. v. MUDr. Jindřich Sitta
Chirurg, plukovník v. v. Armády ČR, zakladatel a první velitel 6. polní nemocnice. Účastník zahraničních misí v Perském zálivu 1991, humanitárních misí v Albánii a Turecku 1999 a Afghánistánu 2002. Krizový manažer dostavby Sazka Areny 2004, dlouholetý místopředseda Československé obce legionářské, ředitel projektové a...

Vystudovala Jihočeskou univerzitu, obor sociální a charitativní práce na teologické fakultě. Osmým rokem pracuje v neziskové organizaci. Pracovala rovněž jako pečovatelka, věnovala se pomoci seniorům a účastnila se plánování sociálních služeb v rámci komunitního plánování v Plzni.